Kungälvs-Posten.

För dig som inte har Kungälvs-Posten så kan du hitta den på www.kungalvsposten.se.Där kan du läsa reportaget om “Roger kan tala med hundar”.Vi spårade med Sessan i helgen och det gjorde hon bra.Nästan för bra, för hon tog vinkeln utan att gå i återgången….

Hundskolan hos Roger.

Hundskolan hos Roger.

Leave a Reply